مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آزادی ۱۱

 

 

آزادی عاليترين شکل بلند نظری است حقی است که اکثريت در اختيار اقليت ميگذارد و به اين ترتيب شريف ترين شعاريست که تا کنون روی اين کره خاکی طرح شده است . آزادی عزم به تقسيم زندگی با دشمن را اعلام ميدارد دشمنی که ضعيف است .باور کردنی نبود که نوع بشر بتواند روزی به طرز رفتاری چنين بزرگوارانه و اينقدرمتناقض وظريف نائل آيد.

                                                           خوزه ارتگا ئی گاست


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/۱۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته