مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
برای طالقانی

                     براي طالقاني

 

اگر بودي و ميديدي

كه مغز روشن “سامي “ پريشان است

اگر بودي و ميديدي

“فروهر “ غرق در خون است

اگر بودي و ميديدي كه “ دانشگاه “ ويران است

چنان آتش بجانت شعله ميزد

كه در فرهنگ اين فرهنگ سوزان “ محارب با خدا بودی “

در سرزمين “ دژ“ كه فقط قلعه ميتواني ساخت

در راس واردات تو “گندم“ نشسته است

و فرشهاي صادراتي “ خانه ايران “ حسابي خاك ميخورند

مايه شرمندگي ،خجلت ، سر افكندن به پائين ها

كوير از مكتب زشت تنفر گشته باير

تفكر زير شلاق سفاهت رنگ ميبازد

تقلب رايج و سرقت سر آغاز است

بيا مردانگي ، مهر و عطوفت را بياموزيم

بيا با يكدگر سازيم

خدا در قالب قدرت نمي گنجد

خدا را در حقيقت جست بايد

مرز بين خير و شر در دين تحميلي نبود

مرز بين خير و شر در “قلب“ ماست

ايران نمرده است برغم فشارها

سركوبي مداوم و زندان و دارها

ما شاهدان عيني تاريخ ميهنيم

از گورهاي جمعي تاريخ جسته ايم

الكن نبوده ايم به لكنت فتاده ايم

سينه سرخيم ولي سايه ما را زده اند

كه چرا نفت چرا استقلال كه چرا داعيه آزادي

اما هنوز قلمها رفيق ما اما هنوز قلمها يمان “جسور“

با ساعد شكسته و بازوي ناتوان            

                        شهريور 78

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٦/۱٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته