مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
امانت

ايــــــن امانت كه زملت به بر و بال من است

نفـــرت از ظالم و مانوس به احرار مـن است

غزلـــــــم نقـــد به اقطـــار سيـــاست دارد

          تا شعــــــــاع عملش در خط پرگار من است

مستــــــــبد مـــوي براندام بپــــا ميــــدارد

علتـــش وحشت از اين منطق سرشار مـنست

چشـــم بندي چه ثمر دارد و جوياي چه اي ؟

غــــــــافل از اينكه غزل گفته و اقرار مـنست

انفــــــــرادي نـــرود شعــر ، اگر من بروم

هـــدف از حـــــبس فقط فتنه و آزار منـست

« آنكه در طرز غزل نكته بـه حافظ آموخت »

هرمـــــــــز اين رنج فزاينده و پربار مـنست

27/8/68

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٦/۱٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته