مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۳۲۱

دموکراسی يک پروسه طولانی است که بايد از داخل و از طريق مناقشات و گفتگوهای سخت آن را شروع کرد.

                                                    يوشکا فيشر


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٦/۱٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته