مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بند ۷ اعلاميه جهانی حقوق بشر

همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعيض از حمايت قانون برخوردار شوند . همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی که ناقض اعلاميه حاضر باشد و عليه هر تحريک که برای چنين تبعيضی به عمل آيد به تساوی از حمايت قانون بهره مند شوند .


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٦/۱٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته