مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آشنائی با واژه های سياسی

آشنائی با واژه های سياسی

 

انديويدوآليزم/اصالت فرد/اتوميزم اجتماعی و پيروان نظريه قرارداد اجتماعی از آن جمله اند/ عنوانی است برای دفاع از حقوق و آزاديهای اساسی فردو نظريه ای اخلاقی که سعادت فرد را غايت عمل اجتماعی می شمارد و بر حق مالکيت به عنوان شرط لازم آزادی تاکيد ميکند . در عصر مدرن همراه با نهضت اصلاح دينی در اروپا شکل گرفت و همين نهضت بود که آزادی فرد را در رهائی از سلسله مراتب کليسا فراهم آورد.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٥/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته