مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آشنائی با واژه های سياسی

انتلکتول/روشنفکران/به شخصيتها و سر آمدان دانشگاهی با فکر انتقادی گفته ميشود که بر ارزشهای عقل و اومانيسم (انسان باوری) تکيه داشته باشند.


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٥/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته