مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۳۱۸

انسان در برابر خداوند مسئول است و برای ادای اين مسئوليت آزاد آفريده شده است!

                                                                     محمد باقر صدر


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٥/٢٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته