مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۳۱۷

اصل جهان مدرن آزادی ذهنيت است.

                                                  هگل


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٥/٢٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته