مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آشنائی با واژه های سياسی

اليت/ گزيدگان/ اقشار بالای جامعه شامل قدرتمندان/ثروتمندان و دانايان کشور


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٥/۱٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته