مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
به کوشش اکبر گنجی !

اهالی ايران به واسطه مسافرت به ممالک خارجه و معاشرت با ملت و دول متمدنه و مباشرت به خواندن کتب و رسائل سياسيه و مطالعه نمودن روزنامه های خارجه و داخله و اطلاع يافتن به سلوک سلاطين متمدنه با ملت متبوعه خود و آگاه شدن بر حسن و فوائد سلطنت مشروطه  گوش ايشان فراز و چشم ايشان باز و زبان ايشان دراز شده است ...

                                            رساله در معنای سلطنت مشروطه

                                              سيد عبدالعظيم عماد العلما

                                                   به کوشش اکبر گنجی


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٥/۱٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته