مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۳۱۲

با آزادی بيشتر بسوی توسعه/امنيت و حقوق بشر برای همه

                           نقل از پيام کوفی عنان به همايش بين المللی

                                      اصلاح ساختار سازمان ملل


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٥/۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته