مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
تقديم به جسم نحيف اکبر گنجی

     دگر انديش مطلوب زمانست     که او سازنده خوب جهانست

     در ايران جای انديشه نهانست    به زير تسمه و چوب عيانست


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٤/٢٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته