مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
انتخابات هر چه بود گذشت

انتخابات تا بشد آغاز

دولت خاتمی بداد نوید

پاس داریم رای ملت را

در همه جا بسان سد سدید

ناگهان داس تیز استصواب

ریشه ها خست و ساقه ها ببرید

(مصلحت)هم نشد رعایت از آنک

داد<شیخین> گوش کس نرسید

شد شکایت به قاضی الحاجات

عرش اعلا از این ستم لرزید

از برای نجات آزادی

ما صميمانه سخت کوشيديم

بر خلاف تمايل قلبی

رخت سازش به شبهه پوشيديم

بی تجانس به ديگ آش رقيب

با رقيب زمانه جوشيديم

بسر دوستان هم پيمان

رقم ايمان دل خروشيديم

عاقبت چون امام هشتم/ خود

يک به يک جام زهر نوشيديم

بگشائید یا اولی الابصار

چشم دل را به گردش پرگار

انتخابات هر چه بود گذشت

سرد شد التهاب فصل تموز

باز هم قلب گرم آزادی

ميتپد از برای خلق هنوز

شب تاريک رخت ميبندد

بار ديگر پديد آيد روز

هموطن زین پدیده عبرت گیر

پند از کرده های خود آموز

تا نگردی برای بزم رقیب

<اسودا> باز شمع بزم افروز

بگشائید یا اولی الابصار

چشم دلرا به گردش پرگار.

 

فریدون ضرغامی

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٤/۱٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته