مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آزادی ۸

 

 

آزادی هيچوقت انتظار ما را ندارد بايد در طلبش از دل و جان دريغ نکنيم چه در هيچ جائی از زوايای تاريخ سراغ نداريم آزادی و دموکراسی سهل و ساده تحصيل شده باشد.

 

                                                                                                امرسون


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/۱۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته