مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بند۲ اعلاميه جهانی حقوق بشر

 هرکس میتواندبدون هیچگونه تمایز ، مخصوصا از حیث نژاد ، رنگ ،جنس ، زبان ، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر  موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و آزادیهائی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد.

بعلاوه ، هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضائی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد ، خواه این کشور مستقل، تحت قیمومت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن بشکلی محدود شده باشد.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/٤/٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته