مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۳۰۹و پذيرش حکم حکومتی

انسان تا زمانی آزاد است که از هيچ کس جز قانون اطاعت نکند.

                                                                                     ولتر


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۳/۳۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته