مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آشنائی با واژه های سياسی

آپورچونيسم / ابن الوقت بودن و باری بهر جهت و بسرعت و بر حسب تغيير اوضاع سياسی يا تغيير رژيم يا زمامدار بنا به نفع شخصی تغيير عقيده دادن.

 

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۳/٢٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته