مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
خرداد ۷۶ و انتخاب خاتمی !

بمناسبت انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری

 

حرمت رای مرا نیک نگهداری کن!

رای من در دو دهه گوشه قلبم بوده!

آبروئی که فرو ریخته اند،

طالبانها همه جا!

باید از سطح زمین جمع نمود ،

باید اطلال و دمن جارو کرد،

باید از رخنه دشمن صفتان،سنگ دلان،

باید از ماروشان، زخم به اندام کشان،

باید از خارپرستان ترسید!

باید از ظلم به پیشانی خود مهر زنان،

فاصله داشت!

باید از دین مبین،

چهره خونین ننمود!

باید آن چهره رحمان و رحیم،

که به رخسار پدرهامان بود!

باید آن مهر که از سینه مادر جوشید،

باید انصاف و مروت و صفا را بنمود!

باید از ظلم و تجاوز که روا داشته اند!

باید از نفرت و وحشت که بپا داشته اند!

باید امنیت خاطر پرورد!

تا که از زنگ در خانه خود نیز نترسند کسان!

                                     خرداد ۷۶


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۳/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته