مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
نگاه روحانيت حاکم به مردم

مردم بلاواسطه يا به واسطه نمايندگانشان بعنوان مولی عليهم/ حق دخالت در اعمال ولايت يا نظارت بر اعمال ولی را ندارند برسميت شناختن چنين حقی برای مردم يا نمايندگان مردم به منزله نفی ولايت و خروج مردم از عنوان شرعی (مولی عليهم) است.

                                                         آيت الله  محمد مومن قمی

                                                   کلمات سديده فی مسائل جديده


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۳/۱٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته