مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آزادی ۷

آزادی انديشه و قلم و زبان و مجامع وشغل و منزل و غيره موجب آبادی و عمران ممالک

است.

                                                                                           علامه دهخدا

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/۱۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته