مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۳۰۶

آزادی يعنی داشتن عقيده ای بجز آنچه دولت تعيين ميکند و امکان ابراز آن وجود حداقل تحرک اجتماعی  فرد احساس عدالت کند  اقتدار تعبدی را تحمل نکند و دستمزد مناسب بگيرد.

                                                               روسو


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱/٢٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته