مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
ضرورت تناسب بين ساختار حکومت باشرايط زمان

ماهيت و ساختار هر حکومتی که متناسب با شرايط زمان نباشد برای ملت مخاطره انگيز است  !


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱/٢۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته