مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۳۰۳

دموکراسی جامعه ايست که ميکوشد تا تضمين کند همه اعضايش بطور برابر آزاد باشند.

                                                                    جان استوارت ميل


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته