مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
طرح روشنفکرانه و آگاهی بخش مذهب

طرح روشنفکرانه و آگاهی بخش مذهب بيش از همه نيروهای رسمی مذهبی را بر می آشوبد و به مبارزه متعصبانه و بيرحمانه واميدارد.

                                                                 دکتر علی شريعتی


نقد و نظر () | ۱۳۸٤/۱/۱٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته