مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
عالم پير دگرباره جوان خواهد شد!

  

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد     

عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد       

ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد   

چشم نرگس بشقایق نگران خواهد شد    

این تطاول که کشید از غم هجران بلبل   

تا سرا پرده گل نعره زنان خواهد شد    

گر زمسجد به خرابات شدم خرده مگیر 

مجلس وعظ دراز است وزمان خواهد شد

ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی   

مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شد ؟    

گل عزیز است غنیمت شمرید ش صحبت

که بباغ آمد ا زین راه وازآن خواهد شد  

مطربا مجلس انس است غزلخوان وسرود

چند گویی که چنین رفت وجنان خواهد شد

حافظ از بهر توآمد سوی اقلیم وجود      

قدمی نه به وداعش که روان خواهد شد

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱٢/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته