مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۹۷

دموکراسی واژه ای کمتر تحسين انگيز و بيشتر حاکی از عقل سليم است.

                                                                               هانتيگتون


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱٢/٢۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته