مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۹۴

   به سرو گفت يکی ميوه ای نمی آری

   جواب داد که آزادگان  تهی دستند !

                                                    سعدی 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱٢/٢۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته