مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۹۰

ميازار کس را که آزاد مرد      سر اندر نيارد به آزار مرد

                                                           فردوسی


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱٢/٢٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته