مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۸۸

مادر آزادگان کم آرد فرزند !       

                                              رودکی


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱٢/۱٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته