مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آرادی ۲۸۶

بمرد از تهی دستی آزاد مرد         ز پهلوی مسکين شکم پر نکرد

                                                            سعدی


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱٢/۱٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته