مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۸۴

     توآزادی و  هرگز  هيچ  آزاد          نتابد همچو  بنده  جور و بيداد

                                         ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگانی


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱٢/۱۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته