مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۸۳

سيرت و کردار گر آزاده ای       بر سنن و سيرت احرار کن

                                                        ناصر خسرو


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱٢/۱٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته