مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه ازادی ۲۷۹

   خداوند ترا آزاد آفريده پس بنده غير خودت مباش.

                                                         علی ع


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱٢/٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته