مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی۲۷۸

تنها طريق درست بدست آوردن حکومت  رای آزاد مردم است!

                                                                 جيمز ميل


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱٢/۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته