مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۷۷

دشمنان آزادی ميخواهند وضع ناهنجار استبداد و فعال ما يشاء بودن و چپاول را ادامه دهند و لذا از هر تحريک و فسادی فروگذاری نکردند.

                                         محمد کاظم(آخوند) خراسانی


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته