مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
آزادی ۳

 

 

بايد نشان بدهيم که ايرانی  بدون ترس و هراس بدون مشوق خارجی و بيگانه از روی وجدان و شعور از روی عشق و محبت در را ه آزادی مجاهدت ميکند.

 

                                                                            شيخ محمد خيابانی


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/٩/٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته