مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
حقوق مردم

هر کس حق دارد در جامعه پيشرفت کند و بنابراين محق به دريافت آموزش است زيرا جامعه به او مديون است که مهارتهائی را در او پرورش دهد تا وی بتواند پايگاه خود را در جامعه بالا ببرد.

                                                                        هانا آرنت


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/٢۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته