مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۷۶

آزادی سياسی بطور کلی بدان معناست که افراد حق داشته باشند در حکومت مشارکت کنند و اگر اين مفهوم سلب شود چيزی از آن باقی نخواهد ماند.

                                                               هانا آرنت


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/٢٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته