مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۷۴

هدف دموکراسی نمايان کردن خواست مردم است آنگونه که هستند نه کمک به آنچه مردم ممکن است بشوند و يا ممکن است بخواهند که بشوند.

                                                                        مکفرسون


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/٢٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته