مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
وارث

سلام بر تو ای وارث آدم برگزيده خدا

سلام بر تو ای وارث نوح  پيامبر  خدا

سلام بر تو ای وارث ابراهيم دوست خدا

سلام بر تو ای وارث موسی همسخن خدا

سلام بر تو ای وارث عيسی روح خدا

سلام بر تو ای وارث محمد محبوب خدا

سلام بر تو ای وارث علی  ولی خدا....


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/٢۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته