مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
تعارض ميان ارزشها

ميان ارزشهای غائی تعارض وجود دارد و تراژيک بودن وضع آدمی در اينست که ميبايد ميان آنها دست به انتخاب بزند و بهای آن را هم بپردازد.

                                                                      ايزايا برلين


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/۱٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته