مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۷۰

ممانعت از آزادی بطور حتم ناشی از ضعف بنيادی يا خلل در نيت و برنامه است.

                                                      زنده ياد مهندس بازرگان


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/٤ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته