مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۶۸

مشارکت کمتر و نابرابری اجتماعی بيشتر آنقدر به يکديگر وابسته اند که جامعه ای انسانی تر و برابر تر نيازمند يک نظام سياسی مشارکتی تر است .

                                                                              کرافورد


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱۱/٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته