مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه ازادی ۲۶۴

هر نظام سياسی تا وقتی دموکراتيک است که قدرتمندترين تصميم گبرندگان جمعی ان از راه انتخابات عادلانه  درست و ادواری انتخاب شوند که در آن نامزدها برای کسب آرائ مردم آزادانه رقابت ميکنند و همه افراد بالغ واقعا از حق رای برخوردارند .

                                                                             هانتيگتون


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱٠/٢٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته