مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۶۳

گسترش آزادی فردی نيازمند حکومتی هر چه بيشتر پاسخگو و نظام اداری هر چه بيشتر کارا  است.

                                                                   جان استوارت ميل


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱٠/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته