مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
واقعيت اينست که ...

واقعيت اينست که فقه حاکم در دوران برده داری تدوين شده و همه خصوصيات برده و صاحب در آن بچشم ميخورد و با دنيای امروز همخوانی ندارد.


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۱٠/٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته