مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
کارتن خوابها قطع گاز و کمبود نفت وبرودت۳۰ درجه

چپاول شده خوان يغمای نفت

از اين چه در آمد از آن لوله رفت

نه رشد و ترقی نه   آسايشی

نه آتش نه گرما نه هرم ونه تفت


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/٢٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته