مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۵۱

دموکراسی مبارزه ای رقابتی بر سر جلب آراء مردم برای کسب قدرت تصميم گيری است.

                                                                         ژوزف شومپتر


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/٢۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته