مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
ايده حکومت قانون

بدون تفکيک نهادی قوای سه گانه ايده حکومت قانون و تمام مندرجات آن خيالی بيش  نخواهد بود . اين مندرجات عبارتند از حقوق فردی تضمين محاکمه عادلانه تبعيت مقامات دولت  از قانون امکان اصلاحات قانونی و ممانعت از سو استفاده از مقام.

                                                                ديويد بيتام


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/٢٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته